Proběhla odborná příprava dobrovolných hasičů. Na okrskové soutěži v Herinku jsme obsadili první místo.

Okrsková soutěž “Floriánek” proběhla v sobotu 22.4.2023. Je určena pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů a členy sborů dobrovolných hasičů. V rámci soutěže probíhala odborná příprava na celkem pěti stanovištích. Letos byla na programu dne například obsluha motorových pil nebo zdravověda. Celkem soutěžilo deset družstev a my jsme se zvládli probojovat až na vrchol tabulky. Zvládli jsme to s čistým štítem, tedy bez trestných bodů, díky tomu jsme si odvezli putovní soušku svatého Floriána. 

Letošního ročníku se účastnilo čtyřčlenné družstvo složené ze strojníka a člena JSDH Říčany Davida Pojezného, velitele, Michala Makla a hasičů Jany Stárkové a Petra Kačírka, kteří se v tuto chvíli školí do jednotky SDH a tato soutěž se jim započítá do odborné přípravy, která je nutností před vstupem do jednotky. 

Každé soutěžní družstvo začínalo svůj start v jiný čas a na jiném stanovišti. Naše družstvo, složené ze dvou hasičů, strojníka a velitele, zahájilo soutěž na stanovišti číslo jedna v osm hodin ráno, které se nacházelo před hasičskou zbrojnicí v Herinku. Zde jsme absolvovali základy dokumentace zdolávání požárů, technický výcvik, pracovní uzly a topografii. Druhým stanovištěm byla hasičské zbrojnice v Popovičkách, kde nás čekala první pomoc. Zde jsme probírali základy poskytování pomoci zraněnému. Především se jednalo o první kontakt se zraněnou osobou a postup určený pro členy jednotek požární ochrany. Kromě diskuze jsme absolvovali také krátký test. Mimo jiné jsme se bavili také o legislativě. Stejně jak na prvním stanovišti jsme si neodnesli žádný trestný bod. 

Dalším tématem byla stavba protipovodňové hráze z pytlů plněných pískem. Tuto disciplínu jsme plnili v nedalekém kamenolomu. Vyzkoušeli jsme si plnění jednokomorových a dvoukomorových pytlů s pískem. Prakticky jsme předvedli, jak správně postavit hráz z pytlů, utěsnění kanálu nebo dveří. Poté nás ještě čekalo několik otázek a s úspěchem jsme mohli odjet na další stanoviště. Předposlední stanoviště na nás čekalo u  Náveského rybníka v Křížkovém Újezdci, kde jsme měli za úkol popsat a následně prakticky použít kalové a plovoucí čerpadlo. Samozřejmě se hodnotilo jak samotné provedení, tak koordinace družstva. I zde jsme nenachytali žádný trestný bod. Nakonec nás čekala práce s motorovými pilami, kde jsme především odpovídali na otázky spojenými s bezpečností práce. Členové s odborností pro práci s motorovými pilami museli také provést praktickou ukázku. I odtud jsme si odvezli nulu. 

Nakonec nás čekala jen krátká cesta zpět do centra Herinku, kde nás již čekala příjemnější část, tedy posezení s ostatními týmy a pořadateli. Nechybělo ani bohaté občerstvení, za které děkujeme pořadatelům, především místnímu sboru v Herinku. Nakonec nás čekalo vyhlášení výsledků, kde jsme s ročním přerušením opět na rok získali sošku svatého Floriána, tedy putovní pohár pro vítěze. 

 

Autor: Michal Makl

Datum publikování: 23.4.2023

SDÍLEJTE NAŠE ČLÁNKY