DOTACE

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ A DARŮ

PROVOZ 2023

od: Město Říčany

částka: 60 000 Kč

Rok 2023 jsme úspěšně zvládli i díky programové dotaci Provoz 2023, které poskytuje Město Říčany. Její výši 60 000 Kč jsem využili hlavně pro naši mládež na startovné mnoha soutěží, kterých jsme se zúčastnili, ale také na stravu na tréninzích a akcích. Pořídili jsme nový materiál a část investovali do běžného chodu sboru například na opravu i servis soutěžní požární stříkačky. Děkujeme!

PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ NOVÉHO PRAPORU

od: Společnost Plastoplan

částka: 10 000 Kč

PROVOZ 2022

od: Město Říčany

částka: 50 000 Kč

PROVOZ 2021

od: Město Říčany

částka: 37 500 Kč

Za rok 2021 jsme získali dotaci PROVOZ 2021, kterou nám poskytlo Město Říčany ve výši 37 500 Kč. Dotaci jsme využili na zakoupení nového vybavení pro děti a poskytnutí zázemí. Do soutěžního materiálu přibily sací požární hadice pro dorost a další finance jsme využili na startovné, pohonné hmoty a stravu na soutěžích a akcích pořádané sborem.

DĚKUJEME ZA PODPORU!