DOTACE

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ A DARŮ

PROVOZ 2022

od: Město Říčany

částka: 50 000 Kč

PROVOZ 2021

od: Město Říčany

částka: 37 500 Kč

Za rok 2021 jsme získali dotaci PROVOZ 2021, kterou nám poskytlo Město Říčany ve výši 37 500 Kč. Dotaci jsme využili na zakoupení nového vybavení pro děti a poskytnutí zázemí. Do soutěžního materiálu přibily sací požární hadice pro dorost a další finance jsme využili na startovné, pohonné hmoty a stravu na soutěžích a akcích pořádané sborem.

DĚKUJEME ZA PODPORU!