SLOŽKY IZS

Mezi složky integrovaného záchranného systém (IZS) se v České republice řadí velké množství organizací. Tyto složky rozdělujeme do dvou kategorií. První kategorií jsou základní složky IZS. Do této kategorie řadíme čtyři složky. Jsou to státní policie (Policie České republiky), profesionální hasiči (Hasičský záchranný sbor České republiky), krajští záchranáři (Zdravotnická záchranná služba – rozděleno do krajů) a dobrovolní hasiči (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města nebo obce). Základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a následný zásah v místě události. Druhou kategorií jsou ostatní složky IZS. Tyto složky poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na vyžádání základních složek. Mezi ostatní složky patří městská / obecní policie, Horská služba ČR nebo Vodní záchranná služba a další viz. níže.

Základní složky IZS

ViewImage (1)

POLICIE ČR

Policie České republiky – státní policie

Zdroj fotografie: Policie ČR

ViewImage (2)

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor – profesionální hasiči

Zdroj fotografie: HZS ČR

auto-T6-2-1024x683

ZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba – krajští záchranáři

Zdroj fotografie: ZZS SčK

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – dobrovolní hasiči

Zdroj fotografie: JSDH Říčany

Ostatní složky IZS

Městská / obecní policie

Ostatní záchranné sbory

Záchranný tým Českého červeného kříže

Horská služba ČR

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

Orgány ochrany veřejného zdraví

Zařízení civilní ochrany

Vodní záchranná služba ČČK

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím, např. Asociace dobrovolných záchranářů ČR, z.s.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tísňové linky

  • jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
  • národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150
  • národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby: 155
  • národní tísňová linka městské policie: 156
  • národní tísňová linka Policie České republiky: 158
  • národní tísňová linka Horské služby ČR: 1210

Co je integrovaný záchranný systém?

Integrovaný záchranný systém (zkratka IZS) je pojem pro označení koordinovaného postupu složek tohoto systému při mimořádných událostech. Provádějí záchranné a likvidační práce, Hlavním koordinátorem složek IZS v naší republice je Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS). To znamená i přednostní právo k velení zásahu. V praxi to znamená, že velitel jednotky požární ochrany je zpravidla velitelem celého zásahu. Pokud na místě nejsou hasiči velí zásahu velitel jiné složky IZS, která na místě převládá.