Se zármutkem v srdcích oznamujeme, že nás ve věku 84 let navždy opustil náš mnohaletý člen, kamarád, bratr Vratislav Feldera.

Dovolujeme si krátce zavzpomínat… Vráťa se přihlásil do Svazu požární ochrany v roce 1973, od začátku se aktivně podílel na činnosti sboru. Svým příkladným přístupem motivoval i ostatní členy a brzy byl zvolen do čela výboru – vykonával funkci velitele sboru, později i velitele Městského okrsku v Říčanech. V roce 1981 byl zvolen do funkce velitele PO okresu Praha-východ, kde se nemalou měrou podílel na rozvoji požární ochrany na všech stupních.

Po zániku naší organizace přestoupil do jiného sboru a po znovuzaložení se v roce 2003 vrátil zpět do Říčan. Přispíval svými zkušenostmi a praktickou činností k výcviku nejen v jednotce sboru, ale i při školení žáků a dorostu. Působil též jako náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Praha-východ. V roce 2006 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič, v roce 2009 Medaile sv.Floriána a v roce 2017 ocenění Za zásluhy o výchovu.
V novodobé historii si Vráťu všichni pamatujeme především jako rozhodčího soutěží pro děti a mládež, kdy jsme ho vídali s praporkem v ruce na soutěžích okrskových, okresních, ale i celorepublikových.
Přísný, ale spravedlivý… S úsměvem na tváři.
Tak si Tě budeme pamatovat🤍
Děkujeme, Vráťo 🕯️

Autor:

SDÍLEJTE NAŠE ČLÁNKY