O NÁS

1874

Celý příběh začal v sobotu 13. června 1874. Deset let od založení prvního hasičského sboru v Čechách, vzniká Sbor dobrovolných hasičů v Říčanech. Již v prvním roce měl tento spolek 30 členů činných a 22 přispívajících. Už ve svých počátcích měl sbor ve svém vybavení dvě stříkačky vozní, jednu stříkačku přenosnou, voznici na vodu a 450 metrů hadic.

1879

V roce 1879 zakoupila obec novou stříkačku jednoproudovou v ceně 800 zlatých a v roce 1895 dvouproudovou stříkačku v ceně 1250 zlatých. V roce 1933 si sbor s přispěním města vybudoval novou zbrojnici v ceně 20000 Kč.

1894

V roce 1894 zasahoval sbor ve Světicích u dvanácti požárů, které zapaloval nějaký mladý muž. Jednu trpkou zkušenost zaznamenal kronikář o požáru v obci K. Sbor přispěchal k požáru, který zachvátil již 3 usedlosti a to s oběma stříkačkami. Místní občané odešli klidně domů a tak se nedostávalo lidí k čerpání vody ručními stříkačkami. Když se požár nedařilo lokalizovat, museli hasiči o půlnoci znovu zvonkem povolat obyvatele obce. Ráno pak po zdolání požáru, nebylo v této rolnické obci možno sehnat koně k odvezení stříkaček a znaveného mužstva do Říčan. Jiná příhoda se stala v noci, kdy se sbor vracel od zdolaného požáru v obci D. a spatřil nový požár v obci K. ke kterému se rychle rozjel. Hořel hostinec v němž byla právě taneční zábava. Rozjaření tanečníci se teprve poplašným troubením přijíždějících hasičů dozvěděli, že jim hoří nad hlavou. Pan hostinský přistoupil ke stříkačce a pravil: “Nebudete-li dobře hasit, vezmu si hasiče jiné”.

1937

V roce 1937 se naskytla v Radošovicích možnost koupě šestisedadlového vozu Praga – Grand. Toto auto bylo zakoupeno, osobní kabina demontována a členové sboru jej přestavěli na dopravní hasičské vozidlo pro 14 osob. V roce 1950 zakoupil tehdejší Národní výbor dům na Masarykově náměstí. Sbor byl postupně vybaven AS 16 – Praga RN, CAS 16 – Praga V3S, DV 12 – A30, CAS 25 RTHP, CAS 32 – T 148.

Požární výzbroj a výstroj je uložena v hasičské zbrojnici nyní umístěné v Březinově ulici 1650 (areál Na Fabiáně).

Ve výbavě sboru byly donedávna mimo jiné dvě cisternové automobilové stříkačky. Jednu na podvozku Tatra 815 s objemem nádrže na 8000 litrů, která je určena pro dopravu 4 hasičů. Dále Tatra 148 s objemem nádrže na vodu 6.400 litrů, která je určena pro dopravu 3 hasičů. Každá je vybavena plovoucím čerpadlem o výkonu 1.200 a 800 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků a nádrží, dále je ve výbavě vozidel elektrocentrála pro osvětlování místa události. Třetím vozidlem byl dopravní automobil DVS 12 na podvozku Avia 30 určený pro dopravu 9 hasičů. Je vybaven elektrocentrálou o výkonu 6 kW při napětí 400 V, benzínovým kalovým čerpadlem o výkonu 1.200 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků, nádrží a pro odčerpávání zatopených prostor. Ve vozidle byly uloženy i požární hadice a nářadí, žebříky, elektrická kalová čerpadla a vysavač na nebezpečný hmyz. Vozidlo je uzpůsobeno k tažení požárních přívěsů do hmotnosti 950 kg. Jednotka dále disponovala velitelským automobilem Škoda Felicia combi, který lze v případě potřeby použít k přepravě čehokoliv.

Současnost

V posledních letech došlo k výrazné obměně vozového parku. Dnes se v něm nachází už pouze jedna z již zmiňovaných CAS a to jako záložní. Přidala se k ní druhá Tatra 815, která slouží jako druhovýjezdová cisterna. K nim se přidává v roce 2019 třetí zbrusu nová cisternová automobilová stříkačka na podvozku Scania P440. Místo Avie dnes jezdí Ford Tranzit, který je určený pro převoz až devíti hasičů na místo události. K němu se v roce 2022 přidal kontejnerový automobil Iveco, který odváží cateringový nebo protipovodňový kontejner. Ve výbavě máme i motorový člun a od roku 2015 novinku – smykový nakladač. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky.

Jednotka se pravidelně každý pátek  od 17:00 hod. účastní se odborné přípravy, výcviku a údržby techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice. Mládež se pak schází každé úterý od 18:00 (starší žáci) a ve čtvrtek od 16:00 mladší žáci a od 18:00 starší žáci. V současné chvíli máme několik desítek aktivních členů našeho sboru, včetně mládeže, kde je kolem třiceti dětí. Naše sídlo se nachází v areálu sběrného dvora v ulici Březinova, kde máme tři budovy. Sklady materiálu v zadní části areálu, klubovnu v budově městského úřadu a hlavně výjezdovou garáž, kde se nacházejí výjezdová vozidla.