Blíží se konec roku. Umíte správně zacházet se zábavní pyrotechnikou?

Bohužel se každý rok setkáváme s množstvím zranění, které způsobuje neodborné zacházení se zábavní pyrotechnikou. Abychom zabránili případným škodám na majetku nebo újmě na zdraví, přinášíme vám několik rad.

 
 • Zábavní pyrotechniku je třeba kupovat jen od prověřených prodejců, jejichž zboží je uvedeno na českém trhu legálně a je certifikováno pro tuzemský trh.
 • Je nutné, aby byl u pyrotechniky návod k použití v českém jazyce.
 • Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy. Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě nejvyšší třídy pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
 •  Rozhodně nekupujte pyrotechniku v porušených obalech, otevřenou nebo navlhlou.
 • Pyrotechniku je nutné skladovat na suchém místě, daleko od kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček.
 • Při používání dodržujte návod výrobce!
 • Se zábavní pyrotechnikou manipulujte na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy.
 • Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 • Pokud se Vám nepodaří odpálit pyrotechniku na první pokus, pak už ji rozhodně neodpalujte znovu.
 • Pamatujte na to, že zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětí. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí.

 

Zařazení zábavní pyrotechniky do jednotlivých kategorií:

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti a tím se mohou občané při nákupu řídit a rozhodnout se pro určitý druh výrobku.

 1. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba na stánku.
 2. Pyrotechniku zařazenou do II. třídy – různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry a další – mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů. 

V PŘÍPADĚ POŽÁRU VOLEJTE LINKU 150 NEBO 112. V PŘÍPADĚ ÚRAZU PAK LINKU 155.

Pyrotechnika se v posledních letech stala velmi populární. Příchod nového roku oslavuje tímto způsobem stále více osob. Proto je třeba manipulovat s pyrotechnikou bezpečně a neohrozit tak sebe ani své okolí. Doufáme, že na sebe budete o silvestrovské noci opatrní a naší pomoc nebudete potřebovat. I přes to budeme z noci 31.12 na 1.1. v pohotovosti na naší hasičské zbrojnici.

Vaši hasiči Říčany.

Autor: Michal Makl

Datum publikování: 28.12.2022

SDÍLEJTE NAŠE ČLÁNKY