Co dělat, když zazní sirény

Poslední aktualizace: 25.4.2022

zdroj obrázku: irozhlas.cz

Sirény se v České republice používají především jako prostředek pro varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. Nicméně využívají je i hasičské jednotky pro svolání svých členů k výjezdu. Každý by proto měl vědět, který tón co znamená a co dělat, když zazní. Jejich účinnost při mimořádné události je velmi vysoká, jelikož je sirénami pokrytá většina území naší republiky. V tomto článku si podrobně popíšeme význam sirén, jejich využití a důležitost.

K čemu je nám varovný systém a jak funguje?

Naše republika je z hlediska bezpečnosti jedna z nejlepších na světě. Je velmi dobře pokryta záchrannými jednotkami a útvary, ale hlavně varovným systémem. Důkazem je fakt, že je varovným systémem pokryto prakticky 100% území České republiky. Varovný systém se u nás skládá z několika druhů sirén. Těmi nejznámějšími jsou tzv. rotační sirény, které pouze houkají. Čím dál více míst je ale pokryto i sirénami elektronickými. U nich můžeme říct, že umějí “mluvit”. Kromě tónů nám zpravidla řeknou i co se děje. Součástí tohoto systému jsou ale i obecní rozhlasy, které je možné obsluhovat na dálku nebo ručně (tzv. místně). I přes moderní sirény a rozhlasy se stále nejčastěji setkáme se starými rotačními sirénami, které nám ale kromě tónu nedokáží říct co se děje, a proto je zapotřebí znát co který signál znamená. 

SIGNÁL 1 – VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Tón, který nazýváme “všeobecná výstraha” využíváme při okamžité nutnosti obeznámit obyvatelstvo s nebezpečím. Zpravidla je při znění tohoto tónu nutná evakuace nebo ukrytí. Pokud tedy uslyšíte tento signál, je nutné se dostat do bezpečí a co nejrychleji zjistit další informace. 

ZNĚNÍ SIGNÁLU:

  • Tento signál může zaznít v jakoukoliv denní i noční hodinu
  • jedná se o kolísavý tón po dobu 140 sekund a můze zaznít až 3x po sobě.
  • U „mluvících“ sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie – hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.
 
Zvuk rotační sirény – signál “všeobecná výstraha”:

 

Zvuk elektronické sirény – signál “všeobecná výstraha”:

 

 

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“

  1. Vyhledat úkryt

Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak – poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp.

2. Zodolnit úkryt

Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení.

3. Zajistit si informace

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvítez televize  a rádia – především ČT1 a ČRo 1 Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů.
 
 

SIGNÁL 2 – ZKOUŠKA SIRÉN

Tón, který nazýváme “zkouška sirén” využíváme při testování funkčnosti celého systému. Je důležité si všímat, zda sirény v okolí vašeho bydliště jsou při zkoušce sirén v provozu, pokud ne je nutné jejich závadu okamžitě nahlásit na obecní úřad nebo místním hasičům. 

ZNĚNÍ SIGNÁLU:

  • Tento signál zní zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00
  • jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund. 
  • U „mluvících“ sirén následuje informace o zkoušce sirén. Zkouška sirén není varovným signálem!
Zvuk rotační sirény – signál “zkouška sirén”:
 

SIGNÁL 3 – POŽÁRNÍ POPLACH

Tón, který nazýváme “požární poplach” využíváme při svolávání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Tento signál je pro občany pouze informativní. Je ale zapotřebí se přesvědčit, zda se mimořádná událost, ke které jsou hasiči volání nenachází v blízkosti vašeho bydliště a neohrožuje vás.

ZNĚNÍ SIGNÁLU:

  • Tento signál zní kdykoliv při vyhlášení poplachu místní hasičské jednotce
  • jedná se o 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobuje tón zvuk trubky HÓ-ŘÍ
  • U „mluvících“ sirén následuje informace o požárním poplachu.
Zvuk rotační sirény – signál “požární poplach”:

Autor článku: Michal Makl, SDH Říčany

Podklady pro vytvoření článků: HZS JMK, HZS ČR, VARUJEMEVAS.CZ

Zdroj zvuků sirén: HZS ČR