Z vypalování trávy se rychle stane požár. Jak těmto situacím předcházet?

Bezproblémové vypalování trávy se velmi rychle může stát velkým požárem. Bohužel tato skutečnost neodradí všechny zahrádkáře a majitele zahrad, a proto musíme několikrát do roka jezdit k těmto událostem. Jejich počet bohužel nedokážeme ovlivnit, ale můžeme alespoň předat několik rad, jak zajistit, abyste nás nepotřebovali.

S příchodem teplého počasí, které svádí na úpravu a jarní úklid zahrad se tradičně setkáváme s větším množstvím událostí, jejichž vznik je spojen s vypalování přírodních porostů. Ačkoliv je vypalování trávy zakázáno, i přes hrozící pokutu tento nešvar neodradí mnoho majitelů zahrad. V minulých letech mělo původně nevinné vypalování na několika metrech čtverečních i několik tragických konců. 

Pokud se i přes zákaz pokusíte trávu vypalovat je na místě se držet několika níže zmíněných bodů:

1. ZJISTIT SI INFORMACE O POČASÍ

Před samotným pálením se informujte o počasí v době pálení. Především o povětrnostních podmínkách. I mírný vítr může během několika málo minut oheň rozšířit i do několika desítek metrů a jednoduše zapálit i další porost nebo budovy. 

2. vybrat vhodné místo

Je nutné si pro vypalování vybrat místo, kde je nízké riziko rozšíření. Ideálně několik desítek až stovek metrů od budov a daleko od vegetace, podobné té vypalované. Vypalování v blízkosti luk nebo lesů je krajně nevhodné a nebezpečné. Z loňského jara jsou známé případy vzplanutí lesa i několik stovek metrů od místa pálení. Příkladem je loňský březnový požár lesa ve Velkých Popovicích, která zaměstnala dvě ze tří našich cisteren. Důvodem vzniku požáru bylo vypalování větví v blízkosti lesní hrabanky. Nutné je dávat pozor také na ohniště. 

3. BÝT PŘÍTOMEN PO CELOU DOBU PÁLENÍ

V průběhu pálení se za žádnou cenu nevzdalujte od ohně. Pokud se i přes naše argumenty rozhodnete trávu vypalovat, mějte ho permanentně pod dozorem. Musí se jednat o osobu starší 18 let. Samozřejmě víme, že účast při vypalování láká i děti, rodiče by ale měli dbát na jejich bezpečnost a ideálně jim přítomnost u pálení úplně zakázat. 

4. být připraven na případnou nutnost hašení

Mít u vypalování vždy dostatečné množství hasiva. V případě rozšíření ohně můžete další šíření zastavit pomocí hasiva, které je vhodné mít po celou dobu připravené v dostatečném množství v blízkosti. Nejideálnější jsou vědra s vodou nebo zahradní hadice. Hodit se ale může i lopata nebo jiné zahradní náčiní. Nevhodný je naopak například CO2 sněhový hasící přístroj, který by neměl dostatečný hasební efekt a požár by mohl dále rozšířit. 

5. VYPALOVÁNÍ OZNÁMIT HASIČŮM!

Pokud se rozhodnete vypalovat trávu i přes hrozící pokutu, prosíme Vás o nahlášení této skutečnosti hasiče. Pro tento případ existuje webová stránka https://paleni.izscr.cz/Rozhodně pálení nenahlašujte na tísňové linky 150 ani 112! Pomocí formuláře je možné také nahlásit i používání pyrotechniky. 

Je dobré připomenout, že plošné vypalování porostů je zakázáno zákonem o požární ochraně a při jeho porušení je možné udělit pokutu až do výše 25 000 korun. Fyzické osoby ale mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, mezi kterou patří například shrabané listí. Je dobré dodržovat stejná pravidla jako v případě vypalování trávy.
 
Požáry přírodních porostů velmi často vznikají i nedbalostí. Jedním z mnoha případů je i náš březnový výjezd, kdy jsme vyjeli k požáru travního porostu v areálu rozestavěné věznice v Říčanech, kde se velmi často vyskytují osoby bez domova nebo mládež. Ti velmi často manipulují s otevřeným ohněm nebo odhazují žhavé nedopalky od cigaret. Ty mohou vlivem horkého počasí nebo větru velmi jednoduše vzplát. V případě vysokých travních porostů nebo polí a luk se může požár velmi rychle rozšířit i na několik hektarů. 

Pokud pálíte cokoliv na zahradě i přes dodržení výše uvedených rad a někdo z okolí přesto na místo zavolá hasiče. Chovejte se ohleduplně a s hasiči spolupracujte. Pokud tak neučiníte hasiči vám mohou spalovaný materiál uhasit a udělit pokutu. Rozhodně se neinspirujte tímto případem z Plzeňského kraje 🙂:

Autor: Michal Makl

Datum publikování: 24.3.2023

SDÍLEJTE NAŠE ČLÁNKY