Kategorie jednotek PO

Poslední aktualizace: 22.4.2022

Jednotky požární ochrany (JPO) se pro účely plošného pokrytí dělí následujících kategorií. Naše jednotka spadá do kategorie JPO III.

 

JPO I. – jednotka požární ochrany první kategorie

 • Jedná se o jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky.
 • Poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.
 • V místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
 • Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut.
 • Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Zpravidla 20 minut jízdy ze základny na místo události.

JPO II. – jednotka požární ochrany druhé kategorie

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
 • Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut.
 • Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO II/1 a JPO II/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu.
 • Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Zpravidla 10 minut jízdy ze základny na místo události.

JPO III. – jednotka požární ochrany třetí kategorie

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
 • Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
 • Dělí se dále do dvou podkategorií: JPO III/1 a JPO III/2. V prvním případě zabezpečuje jednotka výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu, ve druhém případě zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu
 • Provádí zásahy i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Zpravidla 10 minut jízdy ze základny na místo události.

JPO IV. – jednotka požární ochrany čtvrté kategorie

 • Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.
 • Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody
  Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

JPO V. – jednotka požární ochrany páté kategorie

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.
  Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200.
 • Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
 • Provádí zásahy převážně v katastru obce, v níž jsou dislokovány.

JPO VI – jednotka požární ochrany šesté kategorie

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou.
 • Poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
 • Provádí zásahy převážně v areálu podniku, v němž jsou dislokovány.

Zdroj článku: SDH Suchý a HZS hl. m. Prahy