PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

PREVENCE PRO ŽÁKY A STUDENTY

Na žádost mateřských a základních škol jezdíme přednášet o požární bezpečnosti na základní školy. Jezdíme také ukazovat naši práci a především techniku. Vytváříme prezentace i zábavný program. Ukazujeme také naší zbrojnici – zejména mateřským školám a letním táborům. Mezi nejčastější akce patří prohlídka techniky na bezpečnostních akcích města Říčany. Ukazujeme jak vozidla tak i osobní prostředky každého hasiče (přilbu, zásahový oblek, rukavice…). Během roku se na vybraných akcích můžou děti svést na člunu nebo zkusit jaké to je držet natlakovanou hadici a stříkat na cíl. Pro starší děti připravujeme prezentace jak se chovat při vzniku požáru, jak požárům předcházet nebo jak je likvidovat.

PREZENTACE NA VYBRANÁ TÉMATA

Vytváříme prezentace pro výuku požární ochrany na školách. Od roku 2022 vytváříme prezentace o vybraných tématech souvisejících se zvládáním mimořádných a krizových situací. K těmto prezentacím zpravidla děláme i pracovní listy.

Materiály budou postupně doplňovány.